سیزدهمین همایش بین‌المللی پژوهشگاه علوم ورزشی از تاریخ ۱۶ تا ۱۹ اسفند ماه بشکل مجازی با مشارکت ۱۳ دانشگاه بزرگ و مطرح داخلی و فدراسیون‌های مختلف و اساتید برجسته‌ای از کشورهای اروپایی و آمریکا برگزار شد.

پنل‌های مختلفی در موضوعات تخصصی برگزارشد و مدیریت پنل آثار فیزیولوژیکی و روان حرکتی برنامه‌های توانبخشی ورزشی در دوران کرونا بر عهده ی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری بود. در این همایش، سخنران کلیدی جناب دکتر معرفتی عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی در ارتباط با توانبخشی ورزشی در دوران کرونا مطالب خود را بیان نمودندو هیات رئیسه این پنل شامل آقایان دکتر رستمی نژاد از دانشکده علوم پزشگی دانشگاه شهید بهشتی ، دکتر حقیقی، دکتر عسکری، دکتر شهابی و دکتر زیدآبادی و دکتر معرفتی از دانشکده علوم ورزشی ارایه‌ی ۵ سخنرانی در روز سه‌شنبه ۱۷ اسفند بصورت آنلاین را داوری و مدیریت کردند.

این نشست با حضور معاونت محترم پژوهشگاه آقای دکتر کاشی و حضور دانشجویان و علاقمندان به این حیطه به مدیریت هیات رئیسه دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم انجام گرفت.در پایان دکتر کاشی از مشارکت فعال دانشگاه حکیم سبزواری قدردانی کردند.