سی و ششمین کرسی علمی _ ترویجی 
بررسی انتقادی امثال و حکم فارسی مبتنی بر نظریه ایدئولوژی کاذب 
ارائه دهنده:دکتر مهدی رحیمی(استادیار ادبیات تطبیقی دانشگاه حکیم سبزواری) 
ناقد داخلی:دکتر زهرا جمشیدی(استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری) 
ناقد خارجی :دکتر محمد حسن حسن زاده نیری(دانشیار و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی) 
مدیر جلسه:دکتر محمد کیانی دوست (استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه ) 
زمان:دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۱ 
ساعت:۱۲:۳۰ 
مکان:دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،طبقه سوم اتاق ۳۰۵ 

لینک مجازی جلسه: 

https://meeting5.hsu.ac.ir/b/smk-a7c-hv4