سی و پنجمین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری(جهت مشاهده کلیک کنید)

چهاردهم لغایت بیست و پنجم فروردین ماه ۱۴۰۲