سی و یکمین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری(جهت مشاهده کلیک کنید)

🔸چهاردهم لغایت بیست و هشتم بهمن ماه ۱۴۰۱

(روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری)