شانزدهیمن جشنواره درون دانشگاهی حرکت، با حضور مسئولان دانشگاه، اساتید، دبیران و اعضای انجمن های علمی و جمع زیادی از دانشجویان در دانشگاه حکیم سبزواری افتتاح شد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری در آیین افتتاحیه این رویداد گفت: در این جشنوراه فعالیت ها و دستاوردهای یک ساله انجمن‌های دانشگاه به نمایش گذاشته شده است.

دکتر رسول شادنیا افزود: در این دوره جشنواره که از ۱۴ اسفندماه  در محل مجتمع نهادهای دانشجویی برپا شد، انجمن علمی دانشگاه حکیم سبزواری در ۲۵ غرفه به معرفی دستاوردهای خود پرداختند.

وی یادآور شد: این جشنواره تا ۱۶ اسفندماه جاری در دانشگاه برپا است.