دانشگاه حكيم سبزواري در بيست و هشتمين نمايشگاه بين المللي نفت،گاز،پالايش و پتروشيمي با حضور بيش از ١٥٠٠ شركت داخلي و ٢٥٠ شركت خارجي از ١٢ كشور جهان در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران از تاريخ ١٩ تا ٢٢ ارديبهشت برگزار شد، حضور یافت.

مديريت دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه حكيم سبزواري با حمايت همه جانبه مديران دانشگاه از جمله حوزه معاونت پژوهشي و فناوري در سالن ١١-١٠ ضمن راه اندازي غرفه اختصاصي به معرفي دستاوردها و ظرفيت هاي پژوهشى خود در اين حوزه پرداخت.

در اين غرفه كه با همراهي حضوري معاونت پژوهشي دكتر خوش سيما،مدير پژوهشي دكتر اسماعيل نژاد،مدير پرديس فناوري دكتر رضايي ،حضور اعضا محترم هيات علمي از جمله دكتر كهن و مدير دفتر ارتباط با جامعه و صنعت و كارشناس اين دفتر همراه بود در طي چهار روز ضمن برگزاري جلسه حضوري با مدير كل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف جناب دكتر سيف،معاون پژوهشي پترو پارك وزارت نفت  دكتر كرم بيگي،رئيس و معاون پارك علم و فناوري خراسان اقايان دكتر اسماعيلي و مهندس شريعتي،مدير پترو اهورا دكتر علي شير،مدير پژوهش شركت نفت و گاز شرق مهندس مختاري ،مدير پژوهشي پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد خانگيران مهندس ضرابي و نيز گفتگو با مسئولين غرفه هاي دانشگاهي ضمن تشريح دستاوردها و ظرفيتهاي موجود در دانشگاه پيشنهاد طرح هاي پژوهشي مختلف از جمله توليد روغن صنعتي با پايه گياهي و فرايند تبديل گوگرد به كود و سم مورد توافق اوليه قرار گرفت،همچنين از مسئولين اين شركت ها براي حضور در دانشگاه و پيگيري توافقات دعوت بعمل امد كه با استقبال انها در اينده نزديك انجام خواهد گرفت.