گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه حکیم سبزواری در نظر دارد دوره آمادگی بسندگی زبان انگلیسی(HSUEPT) را برای دانشجویان دکتری و سایر متقاضیان در روزهای ۵ شنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ در دانشکده تربیت بدنی برگزار نماید. لذا متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه به آدرس https://www.hsu.ac.ir/azad/ نسبت به مطالعه شرایط و ثبت نام اقدام نمایند. شایان ذکر است بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، ارائه گواهینامه قبولی در این دوره به منزله کفایت بسندگی زبان خواهد بود. ضمناً شروع دوره روز ۵ شنبه مورخه ۲۸-۲-۱۴۰۲ می باشد.