مراسم اولین روز شروع به کار دانشگاه ها در سال جدید همچون سال‌های گذشته با حضور مسئولین،اساتید و کارکنان دانشگاه حکیم‌سبزواری در مهدیه این دانشگاه و در کنار مزار شهدای گمنام  دانشگاه حکیم سبزواری آغاز شد.