شرکت داروسازی مهر و ماه مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری از دانش بنیان نوع ۱ نوپا به نوع ۱ فناور ارتقا پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشکاه با این ارتقا شرکت داروسازی مهر و ماه، اولین شرکت با سطح فناوری دانش بنیان در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری شد.

مدیر عامل این شرکت مهندس رضا سعید جلالی دانشجوی دکتری رشته مهندسی مواد پیشرفته دانشگاه حکیم سبزواری است .

لازم به یادآوری است شرکت هایی  دانش بنیان فن آور  کالا یا خدمتی دارند که از لحاظ تکنولوژی در سطح بالا قرار می گیرند،  این شرکت ها برای ۳ سال می توانند از حمایت های دانش بنیان استفاده نمایند و پس از آن، باید گواهینامه آنان تمدید گردد.

طبق آیین نامه جدید احراز صلاحیت و دسته بندی شرکت های دانش بنیان که در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد شرکت دانش بنیان فن آور بالاترین سطح دانش بنیانی می باشد.