شرکت سیمرغ الکترونیک اسرار، مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری در لیست مجریان معتمد نیروگاههای خورشیدی شرکت توزیع استان خراسان (وندور لیست) قرار گرفت .

شرکت سیمرغ الکترونیک اسرار به عنوان یکی از مجریان معتمد پروژه‌های نیروگاه‌های خورشیدی برای شرکت توانیر استان خراسان برگزیده شده و در فهرست وندور این شرکت، به عنوان مجری مورد تأیید قرار گرفته است.

مهندس سجاد رضایی مدیرعامل شرکت سیمرغ الکترونیک اسرار با اعلام این خبر گفت: قرارگرفتن در این فهرست، نشان از توانمندی و ظرفیت شرکت ما در اجرای پروژه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و به ویژه نیروگاه‌های خورشیدی دارد. وی افزود: حضور در این فهرست، فرصت مغتنمی را فراهم می‌کند تا در پروژه‌های بزرگ ملی و استانی در این حوزه مشارکت کنیم.