شرکت پردازش سیر آفاق مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری به مدیر عاملی دکتر محمد اکبری نسب به جمع شرکت های خلاق دفتر معاونت علمی ریاست جمهوری پیوست.   

گفتنی است این شرکت در حوزه فعالیت کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی در کارگروه برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت های خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت خلاق مورد تایید قرار گرفت.

لازم به یادآوری است شرکت پردازش سیر آفاق ایده مرکزی طراحی سامانه جامع حراست با عنوان رصد در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری مشغول به فعالیت است.