ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی همزمان با سراسر کشور روز جمعه در حوزه امتحانی سبزوار( دانشگاه حکیم سبزواری) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی این آزمون با حضور ۵۹۶ داوطلب مرد و ۴۲۶داوطلب زن در یک نوبت آزمونی صبح در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.
شرکت کنندگان در این آزمون به ۱۰۰ سوال عمومی و ۵۰ سوال اختصاصی که برای شغل های مختلف طراحی شده است، پاسخ دادند.

گفتنی است ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در ۱۲۸ شهر کشور و در ۲۶۲ حوزه امتحانی برگزار شد.
۲۰ دستگاه اجرایی نیروهای مورد نیاز خود را از طریق برگزاری این آزمون استخدام می کنند.