ششمین جشنواره دانشجویی حرکت، با شناخت انجمن های برتر، به کار خود پایان داد.

برگزاری کارگاه ها و نشست های علمی با استفاده از اساتید مشاور، ثبت برخی از اختراعات و پژوهش ها به همت دانشجویان و برنامه ریزی مطلوب تر نسبت به سال های گذشته، از جمله شاخصه های جشنواره امسال بود.

شایان ذکر است که رئیس دانشگاه در مراسم افتتاحیه جشنواره با حضور در جمع انجمن های علمی، خواستار تقویت آنها در بخش های علمی و فناوری شد.

دکتر حدادنیا ضمن بازدید از غرفه های دانشجویی و تشویق دانشجویان با توجه به رشد و توسعه چشمگیری که نسبت سال های گذشته در مباحث پژوهشی و اجرایی داشته اند، مشکل اصلی و خلل موجود را مربوط به فرآیندها دانست و گفت:

” ما در بخش های پژوهشی و تولید علم و خلاقیت مشکلی نداریم بلکه مشکل اصلی ما فرآیندها هستند که این امر نیز با برنامه ریزی و با استفاده از پتانسیل و ظرفیت های موجود در مرکز رشد دانشگاه، قابل حل و پیگیری است.
ششمین جشنواره دانشجویی حرکت که با شرکت ۲۹ انجمن علمی از روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه کار خود را آغاز نموده بود در روز چهارشنبه  ۲۴ اردیبهشت ماه با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.

 نتایج داوری ششمین جشنواره حرکت

انجمن علمی برگزیده در آموزش
انجمن زبان انگلیسی

انجمن قابل تقدیر در آموزش
انجمن علمی مکاترونیک
انجمن علمی برگزیده در فعالیت ترویجی
انجمن علمی فلسفه
انجمن قابل تقدیر در فعالیت ترویجی
انجمن علمی جغرافیا
انجمن علمی زبان انگلیسی
انجمن علمی برتر در نشریه
نشریه خشت (انجمن علمی عمران)
انجمن برگزیده پژوهشی
انجمن علمی مهندسی کامپیوتر
انجمن قابل تقدیر پژوهشی
انجمن علمی مهندسی برق
انجمن علمی برگزیده مخترع
انجمن مهندسی نفت (طرح اسپکتروسکوپی رامان)
انجمن علمی برگزیده در مسابقه
انجمن علمی مهندسی عمران
انجمن علمی نوآور و مبتکر
انجمن علمی فیزیک
انجمن علمی افتخار آفرین
انجمن علمی مکاترونیک
انجمن علمی تربیت بدنی
انجمن علمی برگزیده
انجمن علمی مهندسی نفت
استادهای منتخب همکار با انجمن های علمی
مهندس سعید سعیدی امین آبادی(استاد مشاور انجمن مکاترونیک)
دکتر سرکرده(استاد مشاور گروه مهندسی عمران)
مهندس عسگری(استاد مشاور گروه معماری)
ریاست های منتخب دانشکده ها
دکتر مجید بقایی نژاد (ریاست دانشکده برق و کامپیوتر)
دکتر حسن صیانتی (ریاست دانشکده الهیات)