دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

🔹ششمین دوره مسابقات سازه های ماکارونی
(همراه به جوایز ارزنده برای تیم های برتر)

🔺تاریخ برگزاری ۲۹ و ۳۰ فروردین ماه

🔺آخرین مهلت نام نویسی ۲۲ فروردین ۹۷

📣 کارگاه آموزشی مسابقات در تاریخ ۲۳ و ۲۴ فروردین ماه برگزار می شود