بیرخانه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، مشترکاً، پس از بررسی؛ شعار «پای خانواده ایستاده ایم» را به عنوان شعار محوری و ملی روز خانواده (۲۳ تیرماه ۱۴۰۲) اعلام کرد.
روزشمار ایام مقارن با ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲؛ روز عفاف و حجاب، به شرح زیر اعلام شده است.

🔹شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲
حجاب، کرامت و هویت

🔸یکشنبه ۱۸ تیر۱۴۰۲
حجاب و عفاف، امنیت و غیرت

🔹دوشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۲
حجاب، تفاهم اجتماعی و احترام به قانون

🔸سه شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲
حجاب، هنر، رسانه و فضای مجازی

🔹چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۲
حجاب، سبک پوشش و لباس ایرانی

🔸پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۲
حجاب، خانواده و نوجوان

🔹جمعه ۲۳ تیر ۱۴۰۲
حجاب، مقاومت، انتظار و سلامت اجتماعی