شماره بیست و نهم خبرنامه دانشگاه حکیم سبزواری ویژه بهار ۱۴۰۱ منتشر شد.

جهت مشاهده فایل خبرنامه بر روی اینجا کلیک کنید.