شهردار سبزوارو معاونان شهرداری امروز مهمان دانشگاه حکیم سبزواری بودند
به گزارش روابط عمومی دانشگاه مقارن ظهر امروز شهردار سبزوار، معاونان شهرداری و شهردار منطقه یک با حضور در دفتر ریاست دانشگاه در خصوص همکاری های متقابل بحث و تبادل نظر نمودند.
در این جلسه هم چنین در خصوص باز گشایی بلوار دانشگاه (توحید شهر) به سمت خیابان واقع در جنوب دانشگاه توافق انجام پذیرفت.
در این دیدار شهردار سبزوار از مساعدت دانشگاه حکیم در پی گیری پرداخت عوارضات معوق دانشگاه از ابتدای تاسیس دانشگاه تا کنون و پرداخت آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تشکر و قدردانی نمودند و در خصوص اختصاص آن هماهنگی های لازم انجام پذیرفت.
همچنین در این دیدار رییس دانشگاه نیز از همکاری های شهرداری تشکر نمود.
شایان ذکر است که دانشگاه حکیم سبزواری بدهی سیزده میلیارد تومانی بابت عوارضات ساختمانی از ابتدای تاسیس تا کنون به شهرداری داشت که با پی گیری های متعدد دانشگاه در سال ٩۵ این مبلغ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تامین گردید.
بر اساس توافق انجام گرفته با شهرداری و شورای شهر سبزوار مقرر گردیده است که چهل درصد این مبلغ در داخل دانشگاه توسط شهرداری هزینه گردد که عموما به ساختارهای رفاهی اختصاص خواهد یافت.