شهریه ترم تابستان سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه حکیم سبزواری از سوی مدیریت مالی دانشگاه به شرح زیر اعلام گردید:

 

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی ثبت نام در نیمسال تابستان ۹۸-۹۷

(روزانه، شبانه یا مهمان از سایر دانشگاه ها) دانشگاه حکیم سبزواری

 

شهريه هر واحد درسي در نیمسال تابستان ۹۸- ۹۷ 

 

                                                                                                                      (كليه مبالغ به ريال)

شهريه ثابت (کلیه رشته ها) ۱/۲۵۰/۰۰۰
شهريه متغير هر واحد درسی عمومي ۳۳۰/۰۰۰
پايه ۴۴۰/۰۰۰
تخصصي، نظري، اختياري ۵۵۰/۰۰۰
عملي، آزمايشگاهي،كارگاهي ۷۷۰/۰۰۰
پروژه ۱/۱۰۰/۰۰۰

 

توجّه توجّه:

۱- انتخاب واحد در نیمسال تابستان، مشروط به پرداخت بدهی های قبلی و شهريه (ثابت و متغير) نیمسال تابستان است. شهريه مذكور فقط به صورت الكترونيكي (مراجعه به پورتال دانشجويي، منوي مالي، پرداخت الكترونيكي) قابل پرداخت مي باشد.

۲- در صورت عدم مراجعه، انصراف و يا حذف دروس و يا پرداخت شهريه اضافه  به هر دليلي چه توسط دانشجو و چه توسط آموزش، شهريه واريز شده به هيچ عنوان قابل برگشت نخواهد بود. لذا در انتخاب دروس، و در هنگام پرداخت الكترونيكي شهريه، دقت لازم را نماييد.

۳- دانشجویان نوبت دوم (شبانه) دانشگاه حکیم و دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها که در ترم تابستان کارآموزی یا پروژه را انتخاب نماید، موظف به پرداخت شهریه ثابت و متغیر (هر دو) می باشند.

۴- شهريه ي درس كارآموزي يا كارورزي و يا پروژه براي دانشجويان دوره روزانه دانشگاه حکیم، در صورتي كه از سوي گروه هاي آموزشي مجبور به اخذ اين واحد ها در ترم تابستان باشند، از پرداخت شهريه معاف و در غير اين صورت، بايد شهريه ثابت و متغير را پرداخت نمايند.

۵- دانشجویان روزانه و شبانه دانشگاه حکیم سبزواری که در نیمسال تابستان تنها با یک درس فارغ التحصیل شوند، باید کل شهریه ثابت و متغیر درس را پرداخت نمایند.

۶- شهریه ثابت و متغیر ترم تابستان در شمول اعمال هیچ نوع تخفیفی قرار نمی گیرند.

 

 

امور مالی دانشجویان شهریه پرداز