شهریه ترم تابستان سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه حکیم سبزواری از سوی مدیریت مالی دانشگاه به شرح زیر اعلام گردید:

 

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی ثبت نام در نیمسال تابستان ۹۸-۹۷

(روزانه، شبانه یا مهمان از سایر دانشگاه ها) دانشگاه حکیم سبزواری

شهریه هر واحد درسی در نیمسال تابستان ۹۸- ۹۷ 

 

                                                                                                                      (کلیه مبالغ به ریال)

شهریه ثابت (کلیه رشته ها) ۱/۲۵۰/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد درسی عمومی ۳۳۰/۰۰۰
پایه ۴۴۰/۰۰۰
تخصصی، نظری، اختیاری ۵۵۰/۰۰۰
عملی، آزمایشگاهی،کارگاهی ۷۷۰/۰۰۰
پروژه ۱/۱۰۰/۰۰۰

 

توجّه توجّه:

۱- انتخاب واحد در نیمسال تابستان، مشروط به پرداخت بدهی های قبلی و شهریه (ثابت و متغیر) نیمسال تابستان است. شهریه مذکور فقط به صورت الکترونیکی (مراجعه به پورتال دانشجویی، منوی مالی، پرداخت الکترونیکی) قابل پرداخت می باشد.

۲- در صورت عدم مراجعه، انصراف و یا حذف دروس و یا پرداخت شهریه اضافه  به هر دلیلی چه توسط دانشجو و چه توسط آموزش، شهریه واریز شده به هیچ عنوان قابل برگشت نخواهد بود. لذا در انتخاب دروس، و در هنگام پرداخت الکترونیکی شهریه، دقت لازم را نمایید.

۳- دانشجویان نوبت دوم (شبانه) دانشگاه حکیم و دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها که در ترم تابستان کارآموزی یا پروژه را انتخاب نماید، موظف به پرداخت شهریه ثابت و متغیر (هر دو) می باشند.

۴- شهریه ی درس کارآموزی یا کارورزی و یا پروژه برای دانشجویان دوره روزانه دانشگاه حکیم، در صورتی که از سوی گروه های آموزشی مجبور به اخذ این واحد ها در ترم تابستان باشند، از پرداخت شهریه معاف و در غیر این صورت، باید شهریه ثابت و متغیر را پرداخت نمایند.

۵- دانشجویان روزانه و شبانه دانشگاه حکیم سبزواری که در نیمسال تابستان تنها با یک درس فارغ التحصیل شوند، باید کل شهریه ثابت و متغیر درس را پرداخت نمایند.

۶- شهریه ثابت و متغیر ترم تابستان در شمول اعمال هیچ نوع تخفیفی قرار نمی گیرند.

 

 

امور مالی دانشجویان شهریه پرداز