شهریه دوره نوبت دوم (شبانه) در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

شهریه دوره نوبت دوم ( شبانه ) دانشگاه حکیم سبزواری در مفطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی

در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

((  کلیه مبالغ به ریال  ))

 

گروه آموزشی شهریه ثابت
( هر نیمسال تحصیلی)
شهریه متغیر برای هر واحد درسی شهریه دروس عملی ، آزمایشگاهی و کارگاهی شهریه هر واحد پروزه در صورت وجود در برنامه  آموزشی
عمومی پایه نظری اصلی تخصصی ( نظری )
علوم انسانی ۱،۵۱۲،۵۰۰ ۱۵۶،۲۵۰ ۲۳۴،۳۷۵ ۲۸۱،۲۵۰ ۱۸۷،۵۰۰ ۹۳۷،۵۰۰
سایر گروه های آموزشی ۱،۷۱۸،۷۵۰ ۱۵۶،۲۵۰ ۲۵۷،۸۱۲ ۳۱۲،۵۰۰ ۲۳۴،۳۷۵ ۹۳۷،۵۰۰

 
* شهریه متغیر ورودی های مذکور در هر سال تحصیلی به میزان ۲۰ درصد نسبت به مبلغ سال قبل افزایش می یابد .
* شهریه ثابت برای وروی های مذکور تا  پایان تحصیل آنان ثابت بوده  و تغییر نخواهد کرد .
* ضمناً  از ورودی های مذکور در هر نیمسال تحصیلی ، بابت ارائه خدمات ورزشی (۹۰،۰۰۰ریال ) ، فرهنگی و فوق برنامه (۱۸۰،۰۰۰ ریال ) و مشاوره ای ( ۸۰،۰۰۰ ریال ) ، جمعاً ( ۳۵۰،۰۰۰ ریال ) به ازای هر فرد دریافت خواهد شد .