شورای امور بانوان دانشگاه برگزار می کند:
طرح غربالگری (معاینه فیزیکی سرطان) ویژه بانوان  شاغل دانشگاه (کارکنان و اعضاء هیات علمی )
طرح غربالگری (معاینه فیزیکی ویژه سرطان سینه) طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵،۲۶ درمحل مرکز مشاوره بهداشتی و درمان دانشگاه زیر نظر تیم پزشکی مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی انجام می شود. متقاضیان جهت اولویت بندی ثبت نام با سرکار خانم بلالی داخلی(۲۶۴۱) تا دوشنبه تماس حاصل نمایند . همکاران دفترچه بیمه خود را نیز همراه بیاورند.