مدیر توسعه و تحصیلات دانشگاه حکیم سبزواری گفت: شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته جدید ریاضی کاربردی- گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه حکیم سبزواری موافقت کرد.

دکتر بهنام مهدوی افزود: بدین ترتیب دانشگاه حکیم سبزواری از مهرماه امسال در این رشته دانشجو خواهد پذیرفت.

وی اظهار داشت: توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه حکیم سبزواری در راستای تحقق سیاست های آموزشی برنامه راهبردی دانشگاه صورت می پذیرد.