رئیس گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه گفت: مجوز برگزاری دوره “MBA مدیریت کسب و کار” در دانشگاه حکیم سبزواری از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد.

هادی کیخسروی افزود: این دوره با همکاری گروه کارآفرینی دانشگاه و با استفاده از اساتید فعال در حوزه کسب و کار و صنعت برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است گروه آموزش های آزاد دانشگاه متولی برگزاری دوره های آزاد و فنی و حرفه ای در دانشگاه است. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره های  ۹ -۴۴۰۱۲۸۷۸ تماس حاصل نمایند.