رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از صدور مجوز راه اندازی پردیس علم و فناوری سبزوار به عنوان دومین پردیس علم و فناوری دانشگاهی کشور در این دانشگاه از سوی شورای گسترش وزارت علوم خبر داد.

دکتر محمدعلی زنگنه اسدی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر گفت: دانشگاه حکیم سبزواری در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و اشتغالزایی فارغ التحصیلان دانشگاهی با مشارکت پارک علم و فناوری خراسان رضوی، پردیس علم و فناوری سبزوار را به عنوان دومین پردیس علم و فناوری دانشگاهی در کشور راه اندازی می کند.

 رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه مجوز تخصیص ۵۰ هکتار از اراضی دانشگاه برای استقرار پردیس از هیات امنای دانشگاه اخذ شده است، افزود: قرارگیری پردیس علم و فناوری در محیط دانشگاه، دسترسی شرکتهای فناور را به نیروی انسانی توانمند دانشگاه تسهیل می نماید.

دکتر زنگنه اسدی گفت: از طرفی، پارک علم و فناوری خراسان دارای تجربه و ظرفیت ارزشمندی در تجاری سازی ایده های فناورانه می باشد که کمک بسیار خوبی برای شرکت ها خواهد بود.

 دکتر اسدی زنگنه اظهار داشت:  با حمایت پارک علم و فناوری خراسان تاکنون حدود ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات به شرکتهای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه اختصاص یافته است و همچنین ظرفیت استفاده از ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی تبصره ۱۶ فراهم شده است.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری همچنین با پیگیریهای پارک علم و فناوری خراسان و حمایت فرمانداری شهرستان، مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال بودجه از محل تملک دارایی های استانداری به راه اندازی پردیس علم و فناوری سبزوار اختصاص یافته است.

دکتر زنگنه اسدی با اشاره به اینکه راه اندازی پردیس علم و فناوری سبزوار، تحول خوبی را برای افزایش اشتغال دانش پایه را در منطقه غرب خراسان ایجاد خواهد کرد، اظهار داشت: مجموعه مدیریتی شهرستان از جمله نمایندگان شهر سبزوار، فرمانداری و سایر نهادهای موثر در کنار دانشگاه در این موضوع اشتراک مساعی خوبی داشته و دارند.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه مجوز مربوطه با پیگیری های بیش از یکساله دانشگاه از وزارت علوم اخذ شده است، افزود: راه اندازی کامل این پردیس، نیاز به مشارکت ارکان مختلف دانشگاه و شهرستان خواهد داشت که امید می رود با پیگری های مسئولان شهرستان، این مهم محقق می شود.