شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تاسیس ۳ رشته در مقطع کارشناسی پیوسته برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در دانشگاه حکیم سبزواری موافقت کرد.

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: مجوز راه اندازی رشته‌های  “زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی“، “مهندسی شیمی گرایش زیست پزشکی” و “آسیب شناسی ورزشی و حرکت اصلاحی” در مقطع کارشناسی ارشد از سوی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم در دانشگاه حکیم سبزواری صادر شد.

دکتر بهنام مهدوی افزود:  این سه رشته در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی‌ارشد ۱۴۰۱ قرار گرفته است.

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری  اظهار داشت: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشدسال ۱۴۰۱ که مایل به ادامه تحصیل در رشته های فوق هستند می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و تکمیل فرم انتخاب رشته  بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما این رشته ها را انتخاب کنند.