سرپرست اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی با ارسال نامه ای به دانشگاه حکیم سبزواری از صدور موافقت نهایی این اداره کل با راه اندازی مرکز آموزش زبان فارسی جهت پذیرفته‌شدگان غیر ایرانی غیر بورسیه در دانشگاه حکیم سبزواری خبر داد.

متن نامه بدین شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر مولوی

رئیس محترم دانشگاه حکیم سبزواری

سلام علیکم

احتراما عطف به نامه های شماره ۴۴۲۹۳ /۸/ ۹۸مورخ ۱۰/۱۱/ ۹۸و   ۹۸/۸/۲۵۱۶۰ و مورخ ۹۸/۷/۶ و ۹۷/۸/۵۱۲۳۷  مورخ ۹۷/۱۱/۱۰ احتراماً مبنی بر تقاضای آن دانشگاه در خصوص ایجاد مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به استحضار می‌رساند پیرو بررسی به  عمل آمده در این اداره کل موضوع در جلسه کمیته اجرایی بررسی و صدور مجوزهای سازمان امور دانشجویان مورخ ۹۹/۶/۲۴ مطرح و به شرط رعایت مفاد مندرج در شیوه‌نامه اجرایی مراکز آموزش زبان فارسی با فعالیت مرکز آموزش زبان فارسی جهت پذیرفته‌شدگان غیر ایرانی غیر بورسیه این دانشگاه به مدت دوسال موافقت نهایی گردید.

لازم به ذکر است تمدید مجوز صادره منوط به بررسی عملکرد سالانه آن مرکز در مدت فعالیت دوسالانه خواهد بود.

 افشین آخوندزاده بستی

سرپرست اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی

 

گفتنی است هم اکنون بیش از ۳۰۰ دانشجوی بین المللی در مقاطع مختلف در دانشگاه حکیم سبزواری مشغول به تحصیل هستند.