صفحه رسمی اخبار دانشگاه حکیم سبزواری  در اینستاگرام  راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه به دلیل حضور پررنگ تر رسانه ای و ارتباط سریع تر و نزدیک تر با دانشجویان، اساتید، پژوهشگران ، شرکت کنندگان وعلاقه مندان و مخاطبان اخبار دانشگاه حکیم سبزورای  صفحه رسمی اخبار این دانشگاه در شبکه های اجتماعی اینستاگرام راه اندازی شد.
علاقه مندان از این پس می توانند با مراجعه به این صفحه از اخبار، رویدادها و گزارش های خبری این دانشگاه اطلاع حاصل کنند.
آدرس صفحه اینستاگرام
https://www.instagram.com/hakimuniversity