صله ارحام توسط دانشجویان دانشگاه

جمعی از دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی به همت انجمن فلسفه، پنج شنبه ۶ آذر ماه با هدف صله ارحام و افزایش روحیه مادران سالخورده، ضمن حضور در خانه سالمندان مادر سبزوار، از این عزیزان دلجویی نمودند.

.

                                                               image-11574339bb8da35aae5ccc82d470d4c4ec825218e49cb2fca188fbe05316313c-V(FILEminimizer)

.

در این بازدید، دانشجویان با صبر و حوصله و خوشرویی و احترام و با اجرای برنامه های فرهنگی، زمینه شادی خاطر سالمندان عزیز را فراهم نمودند.

بازدید از مقبره حاج ملاهادی سبزواری (اسرار) به منظور آشنایی بیشتر با این حکیم بزرگ جهان اسلام نیز، از دیگر برنامه های دانشجویان در این بازدید یکروزه بود.