به دنبال تصویب طرح مشترک دکتر اسکندر رستگار پویانی استاد دانشگاه حکیم سبزواری با محققین دانشگاه مسکو از سوی طرفین ایرانی و روسی  و اختصاص مبلغ ۷۵ هزار دلار توسط طرف روسی (بنیاد حمایت از علوم پایه در روسیه )  برای انجام طرح، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF )  طی قراردادی به عنوان حامی مالی طرف ایرانی،  مبلغ ۲۰۶ میلیون تومان برای اجرای طرح مذکور اختصاص  داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در دومین فراخوان مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد پژوهش‌های بنیادی روسیه که نتایج آن بهمن ماه ۹۹ اعلام شد، طرح پژوهشی دکتر رستگار عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه و پژوهشگران دانشگاه مسکو با عنوان “مطالعه فون خزندگان ماسه زی و بررسی ویژگی های فرایند های گونه زایی در گروه های اصلی خزندگان فلات ایران” به عنوان یکی ازطرح های برگزیده از طرف بنیاد علوم روسیه اعلام و مورد حمایت ۷۵ هزار دلاری این بنیاد قرار گرفت.

این طرح قرار است طی مدت ۳ سال با همکاری مشترک خزنده شناسان دانشگاه مسکو و دانشگاه حکیم سبزواری به مطالعه تاکسونومیکی، اکولوژیکی و ارزیابی وضعیت جمعیت های خزندگان  ماسه زی ایران بپردازد.