ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه حکیم سبزواری در شهرستان دماوند برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری اولین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه حکیم سبزواری با حضور دکتر خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران و با موضوع امنیت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در شهرستان دماوند برگزار شد.

 لازم به ذکر است دوره های بعدی این طرح با حضور ۶۰ نفر از اساتید و خانواده های ایشان در شهریور ماه برگزار خواهد شد.