دستگاه آزمایشگاهی کمانش توسط فرزانه رودسرابی دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیک ساخته و در آزمایشگاه مقاومت مصالح گروه مهندسی مکانیک مستقر شد.

 در تشریح عملکرد و هدف از ساخت این دستگاه آمده است:

کمانش در علم مقاومت مصالح، به رفتاری گفته می‌شود که معمولاً از عضو تحت فشار (ستون، دیوار برشی، …) سر می‌زند، هنگامی که به بعضی از ستون ها در راستای طولی آن نیروی فشاری وارد شود، به طور ناگهانی و قبل از رسیدن ستون به بیشترین مقدار مقاومت فشاری خود، دچار پدیده کمانش (Buckling) می شود، یعنی از حالت تعادل و مستقیم الخط خود به حالت ناپایداری می رسد. هرچه ستون بلندتر و سطح مقطع کوچکتری داشته باشد، زودتر در معرض کمانش قرار می‌گردد بیشترین نیرویی که ستون تحمل می کند تا زمانیکه حالت تعادل خود را حفظ کند، بار بحرانی کمانش نامیده می شود.
هدف از ساخت این دستگاه حصول نیروی بحرانی کمانش می باشد. این دستگاه علاوه بر اندازه گیری نیروی بحرانی کمانش، قابلیت اندازه گیری لحظه ای میزان انحراف ستون از وضعیت اولیه خود را دارا می باشد. اعمال بار از طریق لودسل S شکل با حداکثر ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم انجام شده و نمایشگر نصب شده قادر به ثبت لحظه ای بار اعمالی و خوانش نهایی بار منجر به کمانش می باشد. میزان لحظه ای انحراف ستون از حالت تعادل نیز با ساعت اندیکاتور اندازه گیری می شود.

گفتنی است ساخت این دستگاه بعنوان پروژه کارشناسی خانم رودسرابی و با راهنمایی دکتر احسان اعتمادی انجام شده است.