طرح ايجاد دبيرخانه مشترک ميان دانشگاه هاي سبزوار

در ديدار رئيس دانشگاه با رئيس و اعضاي هيأت رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار، ضمن بررسي زمينه هاي گسترش همکاري هاي متقابل، طرح ايجاد دبيرخانه مشترک ميان دانشگاه هاي سبزوار نيز مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

SONY DSC

دکتر محمود غفوري نژاد، رئيس دانشگاه آزاد سبزوار در اين ديدار، ضمن عرض تبريک سال نو، با اشاره به اشتراک دانشگاه هاي سبزوار در بسياري از حوزه ها همچون مسائل آموزشي، پژوهشي و  علمي و فرهنگي، خواستار ايجاد بستري مناسب جهت توسعه و اجرايي کردن مناسبات شد و ضمن ابراز خرسندي از انتخاب آقاي دکتر حدادنيا به رياست دانشگاه حکيم، وجود ايشان را به عنوان فردي که پيشينه همکاري و تدريس در دانشگاه هاي سبزوار را دارند، فرصتي مغتنم براي بسط و گسترش همکاري ها دانست.

دکتر جواد حدادنيا نيز ضمن عرض خير مقدم و تبريک سال نو، دانشگاه آزاد سبزوار را جزو بزرگترين واحدهاي دانشگاهي در منطقه برشمرد که جايگاه ويژه اي از لحاظ علمي، آموزشي و پژوهشي دارد و با اشاره به زمينه هاي مشترک همکاري في مابين، ابراز اميدواري کرد که گسترش اين همکاري ها و پيوندها، سبب ارتقاء جايگاه دانشگاه ها و بهره مندي شهرستان سبزوار و منطقه از بسط اين تعاملات گردد.

SONY DSC

رئيس دانشگاه حکيم، برگزاري کارگاه ها و همايش هاي کاربردي مشترک، ايجاد تمهيدات لازم جهت استفاده اعضاي هيأت علمي و دانشجويان، خصوصاً دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي هر دو دانشگاه از امکانات آموزشي و کمک آموزشي يکديگر و ايجاد فرصت هاي مطالعاتي براي اساتيد را به عنوان گام هايي اساسي در پيشبرد اهداف و همچنين پروژه هاي مشترک شهري دانست.

دکتر حدادنيا، ضمن ابراز خرسندي از برگزاري اين جلسه، ضمن طرح ايجاد دبيرخانه مشترک و تدوين آيين نامه هاي اجرايي ميان دانشگاه هاي سبزوار، وجود اين دبيرخانه را به عنوان راهکاري اساسي در عملياتي کردن تفاهمات حاصله برشمرد و با اشاره به منويات مقام معظم رهبري، ابراز اميدواري کرد که بتوان با تدبير و مديريت علمي و جهادي در سال جديد، رشد و تعالي آموزش و پژوهش در شهرستان و منطقه نيز نهادينه شود.

SONY DSC

رئيس دانشگاه همچنين توليد محصولي فرهنگي مختص دانشگاه هاي سبزوار را به عنوان آرزويي برشمرد که اميد است با برپايي چنين جلساتي و اجرايي کردن مصوبات و برداشتن گام هاي عملي، به نتيجه نهايي برسد.