شورای امور بانوان دانشگاه حکیم سبزواری جهت ارتقای سطح سلامت کارکنان دانشگاه به غربالگری (معاینه فیزیکی ویژه سرطان سینه) پرداخت.
این طرح که طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۲۵ و ۲۶ آبان ماه درمحل مرکز مشاوره بهداشتی و درمان دانشگاه زیر نظر تیم پزشکی مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی انجام شد با استقبال خوب بانوان کارمند همراه شد.