طرح مشترک مهندس عباس هاشمی زاده عضو هیات علمی گروه مهندسی نفت و دکتر رحیم ایلدرآبادی، مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان “طراحی سیستم کنترل الکترومغناطیسی شیرهای ایمنی درون چاهی چاه های نفت و گاز” مقام اول بخش پژوهشی دومین المپیاد علمی پژوهشی مهندسی نفت کشور را کسب کرد.

مهندس عباس هاشمی زاده در خصوص این طرح به روابط عمومی دانشگاه گفت: طرح مشترک ما با عنوان “طراحی سیستم کنترل الکترومغناطیسی شیرهای ایمنی درون چاهی چاه های نفت و گاز” به منظور حدف سیستم هیدورلیک و مشکلات ناشی از آن طراحی شده است.

عضو هیات علمی گروه مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری افزود: این طرح، طرحی بسیار پرکاربرد و مهم در ایمنی چاه های نفت و گاز در مناطق مختلف مرزی و حومه شهری است.

وی ادامه داد:  این طرح برای نخستین بار در کشور است که ارائه شده است و امیدورایم با تکمیل آن بتوانیم در وزارت نفت هم این طرح را به بهره برداری برسانیم.

گفتنی است دومین المپیاد علمی، پژوهشی مهندسی نفت کشور (اویلمپیک) روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف با حمایت وزارت نفت و ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دو بخش علمی و پژوهشی با حضور  ۵۰ تیم دو نفره از ۱۴ دانشگاه از سراسر کشور برگزار شد.