«فرصتی استثنایی برای یادگیری و توسعه مهارت های کارآفرینی »

مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان نماینده رسمی دانشگاه در این طرح مشارکت نموده است .

مخاطبین دوره :
دانشجویان کارشناسی (نیمسال پنجم به بعد)
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد(نیمسال دوم به بعد )
دانشجویان مقطع دکتری

علاقمندان می‌توانند جهت شرکت در این طرح از طریق سایت زیر ثبت نام نمایند .
http://www.nepp.ir

با توجه به اختصاص سرانه به دانشجویان متقاضی شرکت در طرح ،تعداد متقاضیان برای دانشگاه حکیم ۱۰۰ نفر می باشد .
پایش و ثبت نام قطعی شرکت کنندگان صرفا توسط مرکز کارآفرینی و نوآوری انجام خواهد شد .
 راه یافتگان به مرحله کشوری از حمایت های بیشتری برخوردار خواهند شد .