طرح هاي ويژه حمايتي – تشويقي براي نيروهاي خدماتي دانشگاه

به گفته سرپرست دفتر رياست و روابط عمومي، در راستاي تأکيدات رياست محترم دانشگاه، جناب آقاي دکتر حدادنيا مبني بر تکريم همکاران و رسيدگي به وضعيت معيشتي و رفاهي ايشان به ويژه اقشار کم درآمدتر و تقدير از زحمات نيروهاي خدماتي، امسال براي اولين بار ضمن اعلام بن کالا براي تمامي اين عزيزان، هماهنگي هاي لازم نيز توسط معاونت و مديريت محترم اداري و مالي در حال انجام است تا مکاني را در شمال کشور براي رفاه حال و برخورداري از امکان مسافرت تابستاني براي اين عزيزان فراهم گردد و نيروهاي خدوم خدماتي نيز همانند ساير همکاران دانشگاه بتوانند از تسهيلات مسافرت تابستاني بهره مند گردند.

.

SONY DSC

.

محمد همايي ضمن تشکر از رياست محترم دانشگاه به خاطر توجه ويژه ايشان به امور رفاهي و معيشتي همکاران، اظهار اميدواري کرد که نيروها و کارکنان حوزه هاي مختلف امور خدماتي نيز با احساس تعلق بيشتر به دانشگاه و تلاش در مسير رشد و توسعه و تعالي آن، در انجام وظايف و مسئوليت هاي خود نيز به نحو شايسته و مطلوب، تشريک مساعي نمايند.