((بسمه تعالی))

با عرض تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به کلیه دانشجویان گرامی و  عرض خیرمقدم به دانشجویان جدیدالورود (روزانه و شبانه در کلیه مقاطع  سال تحصلی۹۶-۹۷) به اطلاع می رساند:
بنا بر ابلاغ وزارت علوم جهت پایش وضعیت سلامت جسم و روان و در راستای تهیه کارنامه سلامت و حمایت از دانشجویان در معرض خطر، ضروری است کلیه دانشجویان جدید الورود بر طبق فرایند زیر نسبت به شرکت در طرح مذکور اقدام نمایند.

  1. مراجعه به لینک کارنامه سلامت جسم به آدرس :https://portal.saorg.ir/physicalhealth و تکمیل اطلاعات درخواستی و چاپ برگه خروجی کارنامه سلامت جسم جهت ارایه به کلینیک درمانی دانشگاه
  2. مراجعه به لینک کارنامه سلامت روان به آدرس: https://portal.saorg.ir/mentalhealth و تکمیل اطلاعات درخواستی و چاپ برگه خروجی کارنامه سلامت روان جهت ارایه به مرکز مشاوره دانشگاه
  3. مراجعه حضوری به کلینیک درمانی و مرکز مشاوره ، پس از دریافت پیامک
  4. انجام معاینات مربوطه و دریافت تاییدیه مرکز
  5. ارایه فرم تاییدیه مرکز به ادره آموزش دانشکده

شایان ذکر است شرکت کلیه دانشجویان جدیدالورود در طرح فوق الزامی و انجام  کلیه امور مربوط به اجرای طرح در بازه زمانی اعلام شده رایگان می باشد که در صورت عدم مراجعه در بازه فوق، ضمن دریافت هزینه ، محدودیتهای رفاهی برای افراد فاقد کارنامه سلامت اعمال خواهد شد ضمن اینکه مدارک ثبت نامی دانشجویان ناقص بوده و امکان انتخاب واحد در ترم آینده را نخواهد داشت.
زمان اجرای طرح :  از تاریخ ۱۲/۰۷/۹۶ لغایت ۳۰/۸/۹۶
آدرس :   کلینیک درمانی و مرکز مشاوره دانشگاه   واقع در خیابان دانش جنب سرپرستی خوابگاه اندیشه