“باسمه تعالی”

ضمن عرض تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به کلیه دانشجویان گرامی و آرزوی سلامتی وبهروزی برای کلیه دانشجویان عزیز به اطلاع می رساند:

طبق تأکید معاون محترم وزیر و رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات وفناوری مبنی برضرورت اجرای الکترونیکی طرح  پایش سلامت جسم و روان  برای کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل با توجه به وضعیت خاص شیوع ویروس کرونا و در راستای حمایت از دانشجویان در معرض خطر، ضروری است کلیه دانشجویان  شاغل به تحصیل از ۱۵ شهریور ماه از طریق سامانه کارنامه سلامت روان الکترونیک (سامانه سجاد ) اقدام به تکمیل کارنامه سلامت نمایند.

نظر به حساسیت  موضوع سلامت دانشجویان در این وضعیت خاص بیماری کرونا  و پیگیری ها وحمایت های مربوطه، تکمیل کارنامه سلامت جهت تمام دانشجویان الزامی می باشد، بازه زمانی تکمیل کارنامه سلامت برای دانشجویان شاغل به تحصیل  از ۱۵ شهریور لغایت ۱۰ آبان ۹۹ می باشد.

 

                                                                                                     با آرزوی موفقیت وسلامتی

                                                                                                   مرکز مشاوره وبهداشت ودرمان