طرح پژوهشی”بررسی و اجرای روش های مختلف بازیافت پسماند در واحدهای مسکونی و آموزشی شهرستان سبزوار” توسط دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان مشاور پژوهشی و سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار به عنوان کارفرما اجرا می شود.

 دکتر قاسم ذوالفقاری عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست و مجری این طرح در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: این پروژه با هدف فرهنگ سازی و آموزش مردم در امر بازیافت و کاهش پسماند به طور اختصاصی در مناطق هدف سازمان بازآفرینی، با استفاده از روش های مختلف انجام می گیرد.

وی افزود: به منظور تحقق هدف های تعیین شده در”سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی” مصوب ۱۳۸۲ هیات وزیران و نیز “سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری” مصوب ۲/۷/۹۳ هیات وزیران، در این طرح سکونتگاه های غیررسمی شهر سبزوار به عنوان محله های پایلوت انتخاب شدند.

 دکتر ذوالفقاری با اشاره به اینکه اصولا شرایط محیط زیست سکونت گاه های غیر رسمی به واسطه عواملی هم چون مسایل اقتصادی و اجتماعی متفاوت از سایر مناطق است، افزود: در این طرح توجه جدی به شرایط محیط زیست سکونت گاه های غیر رسمی شده است و بیش از ۳۰۰۰۰ واحد مسکونی و ۱۰۰ واحد آموزشی زیر پوشش این فعالیت علمی با مطالعات آماری قرار می گیرند.

عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: بررسی علمی تاثیر روش های مختلف تفکیک، کارآیی آن ها و مطالعه توجیه اقتصادی از اهداف مهم در این پروژه است.

وی خاطرنشان کرد: ارائه بروشور های آموزشی، کیسه های تفکیک، تهیه فرم مشترکین، تکمیل فرم اشتراک تفکیک پسماند در هر بخش از دیگر خدمات ارائه شده در این طرح می باشد و ۵ نفر از دانش آموختگان دانشگاه حکیم سبزواری در اجرای این طرح مشارکت دارند.

عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست و مجری این طرح  عنوان کرد: تجربه کشورهای صنعتی در زمینه بازیافت مواد از زباله های شهری نشانگر این بوده است که یکی از بهداشتی ترین و اقتصادی ترین روش های بازیافت زباله های شهری، جداسازی زباله در محل تولید (تفکیک از مبدا) می باشد که شامل جداسازی مواد قابل بازیافت (پسماند های خشک) در مبادی تولید زباله مثل خانه، آپارتمان مدرسه، بازار، شرکت و… است.