اطلاعیه مهم امور سراهای دانشجویی در خصوص ارایه گواهی آزمایش منفی کرونا با اعتبار ۴۸ ساعت
اطلاعیه مهم امور سراهای دانشجویی

طبق مصوبه شورای سلامت دانشگاه، آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با موافقت و مجوز دانشکده های ذیربط در سراهای دانشجویی اسکان داشته اند؛ جهت ادامه اسکان در سال ۱۴۰۰ (در صورتی که در شهرهای قرمز و نارنجی سکونت دارند) بایستی هنگام بازگشت و در بدو ورود، گواهی آزمایش منفی کرونا را با اعتبار ۴۸ ساعت، به سرپرست سرای مربوط ارائه نمایند.

بدیهی است از ورود دانشجویان فاقد گواهی سلامت به سراهای دانشجویی ممانعت به عمل خواهد آمد.

امور سراهای دانشجویی