یکی از مهم ترین رخدادادهای قابل توجه و مهم دانشگاه ها، وقوع حادثه۱۶آذرماه و نام گذاری آن به نام روز دانشجو می باشد.

محمد ابراهیم رحیم زاده مدیرفرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری، ضمن توجه به جایگاه و تفاوت این روز در تاریخ دانشگاه ها که هرساله خاطراتی را برای دانشجویان رقم می زند بیان کرد: واقعه مهم و تاریخی ۱۶ آذر سال ۳۲، زمینه ساز حرکت ضد استکباری و جنبش اصیل دانشجویی، در میان دانشجویان متعهد شده است که این حرکت در تمامی ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی، همراه با نشاط، بالندگی و پیشرفت در دانشجویان را بوجود می آورد.

وی،به حساسیت این روز اشاره کرد و گفت: طی جلسات متعدد با مدیران وکارشناسان حوزه و دبیران تشکل های دانشجویی، سعی داریم برنامه هایی در شان دانشجویان برگزار نماییم که از ویژه برنامه های آن روز می توان به اختصاص دادن زمان ویژه برای بیان دغدغه ها و پیام دبیران تشکل های دانشجویی، نمایشگاه تخصصی دستاوردهای انجمن های علمی و پیگیری نام گذاری یکی از خیابان ها دانشگاه با نام۱۶آذر اشاره کرد.

مدیرفرهنگی،ویژه برنامه مناسبتی۱۶آذرماه را با عنوان “طنین آذر”  نام گذاری کرد و گفت: روز دانشجو روزی پر مشغله برای تمامی دانشجویان به شمار می رود که امیدواریم بتوانیم ضمن ارج نهادن به مقام دانشجو،با برگزاری برنامه های در نظرگرفته شده، روز متفاوتی را برای دانشجویان رقم بزنیم.

ویژه برنامه “طنین آذر” به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو سه شنبه۱۶آذرماه ۱۳۹۵ ساعت۱۲ در تالار استادشریعتی برگزار می گردد.