در فعالیت های تحقیقاتی پژوهشگران گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری چندین گونه جدید از سوسماران ایران معرفی شد.

دکتر اسکندر رستگار پویانی استاد تمام گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری و سرپرست این تیم تحقیقاتی در گفتگو با روابط عمومی گفت: طی سالیان متمادی فعالیت پژوهشی روی خزندگان ایران در آزمایشگاه جانور شناسی دانشگاه حکیم سبزواری در قالب طرح های تحقیقاتی گوناگون و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، مجموعه بزرگی از نمونه های جانوری و بافتهای خزندگان ایران در این آزمایشگاه گرد هم آمده که منبع  بزرگی برای مطالعات خزنده شناسی می باشد.

دکتر رستگار پویانی افزود: طی چند سال اخیر مطالعات مولکولی انجام شده روی خزندگان ایران در این آزمایشگاه در قالب طرح بزرگ ” بازنگری تاکسونومیکی خزندگان ایران با استفاده از شیوه و دیدگاه رمز نگاری  DNA   با حمایت مالی صندوق حمایت از ازپژوهشگران و سازمان حفاظت محیط زیست منجر به شناسایی گونه های جدیدی از مارها و سوسمارهای ایران گردیده است که این گونه های جدید که تعداد آنها تا کنون بالغ بر ۱۳ گونه می باشد که در یک سری از مقالات پژوهشی در حال توصیف و معرفی به جامعه خزنده شناسی کشور و دنیا می باشند .

استاد تمام گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری اظهار داشت: تا کنون از این گونه های جدید شش گونه توصیف شده که مقالات مربوط به ۴ گونه چاپ گردیده و مقاله دو گونه دیگر در دست چاپ است.

این پژوهشگر با اشاره به اینکه عمده این خزندگان جدید مربوط به نواحی جنوبی، جنوب شرق، مرکز و شرق کشور می باشند و غالبا به نام مناطق جغرافیایی که در آن یافت شده اند نام گذاری شده اند، اظهار داشت: کار توصیف و معرفی بقیه این گونه های جدید در دست انجام می باشد. لازم به ذکر است که تمام گونه های شناسایی و توصیف شده جهت نگه داری تحویل موزه ملی تاریخ طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور شده یا خواهند شد.  

برخی از گونه ها ی توصیف شده به قرار زیر می باشند:


این جانور از منطقه جابهار جمع آوری و شناسایی گردیده و در مقاله مربوط به  پایان نامه یکی از دانشجویان دکتری توصیف و معرفی گردیده است

این سوسمار از استان هرمزگان بوده و مقاله جامع شناسایی و توصیف آن  مستخرج از پایان نامه یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه می باشد.

این گونه از شمال شهر اصفهان جمع آوری گردیده و طی مطالعات طرح رمز نگاری توصیف و معرفی گردید.

 

این سوسمار ساکن مناطقی از حاشیه شمالی  فلات مرکزی در استانهای تهران، قم و سمنان است و در طرح رمز نگاری خزندگان ایران شناسایی و معرفی گردیده است.

این گونه یکی از سوسماران رایج در نواحی غربی خراسان رضوی و مناطق جنوبی و غربی خراسان شمالی می باشد و در مطالعات طرح رمز نگاری خزندگان ایران شناسایی و معرفی گردید.

این جانور غالبا شب زی بوده و  از مناطق جنوبی استان کرمان در بخشهای جنوبی فلات مرکزی ایران شناسایی و معرفی گردیده است. مقاله مربوط به توصیف  این گونه نیز از نتایج رساله  یکی از دانشجویان دکتری می باشد.