دکتر رسول اسمعیلی نیسیانی استادیار گروه مهندسی پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری در فهرست سرآمدان علمی ایران در سال ۱۴۰۲ قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی، در هشتمین دوره تجلیل از سرآمدان علمی کشور در سال ۱۴۰۲ که با حضور معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و وزیر علوم تحقیقات فنآوری، در تهران برگزار شد. از ۱۱۰ سرآمد علمی کشور از دانشگاه‌های مختلف، در رشته‌های گوناگون تقدیر شد.

نام دکتر رسول اسمعیلی نیسیانی استادیار گروه مهندسی پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری در این لیست می‌درخشد.

‘گفتنی است معیار انتخاب سرآمدان علمی ایران کیفیت مقالات و پژوهش‌ها در سه سال گذشته و میزان ارجاعات به مقالات علمی در نشریات معتبر علمی بوده است.