عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به سمت مسئول راه اندازی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب (س) منصوب شد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی دکتر ابوالقاسم امیراحمدی، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری  را به سمت مسئول راه اندازی دانشگاه فناوری‌های نوین سبزوار حضرت زینب (س) منصوب کرد.
🔹به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، درحکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خطاب به دکتر امیر احمدی آمده است: با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جناب‌عالی به موجب این حکم به عنوان مسئول راه اندازی دانشگاه فناوری‌های نوین سبزوار حضرت زینب (س) منصوب می شوید.
در ادامه این حکم آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان، ماموریت و وظایف مسئولیت راه اندازی دانشگاه فناوری‌های نوین سبزوار را بر پایه قوانین، سیاست ها و برنامه های مصوب به انجام برسانید. بایسته است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب‌نظران، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا نمایید.