دکتر حسین اصغر رهنما، عضو هیات علمی گروه فیزیک  دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از سخنرانان اصلی کنفرانس بین المللی دانشگاه کمبریج انگلستان در این رویدادعلمی بین المللی  سخنرانی خواهد کرد.
گفتنی است این کنفرانس  در زمینه شبیه سازی خواص فیزیکی و ترمودینامیکی مواد است و دکتر رهنما به عنوان یکی از چهار سخنران اصلی از ایران به این کنفرانس دعوت شده است.
لینک سایت کنفرانس: https://cmst.website/keynote-speakers/