عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: رشد علمی در گرو ارتباطات بین المللی و عبور از مرزهای جغرافیایی است.
دکتر علیرضا کیخسروی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه با اشاره به اینکه ارتباطات بین المللی سبب رشد علمی دانشگاه ها خواهد شد،گفت: معتقدم که ذات علم بین المللی است و علم هیچگاه در مرز خاصی محصور نبوده است و با ارتباطات بین المللی علاوه بر رشد علمی و پژوهشی زمینه معرفی دانشگاه و کشور در جهان علم ایجاد می شود.

 وی که به تازگی پژوهش های مشترکی را در قالب دو مقاله با محققان بین المللی منتشر کرده است، در خصوص این مقالات به روابط عمومی دانشگاه گفت: مقالاتی که  منتشر کردم با همکاری تعداد زیادی از محققان بین المللی بوده است و معتقدم این ارتباط بین المللی  منجر به تولید علمی خواهد شد که در دنیا حرف های زیادی برای گفتن دارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: نگاه شخص بنده در پژوهش های علمی به صورت سیستمیک است و آنچه اهمیت دارد کیفیت پژوهش می باشد.
وی ابراز داشت: جالب است بدانید نگارش این مدل از مقالات با کیفیت که با همکاری چندین محقق و نویسنده صورت می گیرد، از لحاظ قوانین ارتقا در سیستم آموزشی کشور ارزش زیادی ندارد. چون در کشور ما حمایت از همکاری های بین المللی تنها محدود به یک شعار است. با این وجود معتقدم اساتید در تحقیقات باید از محصور کردن خود در مرزهای جغرافیای اجتناب کنند تا نام را به همراه داشته باشد نه نان را .
 وی در خصوص پژوهش های اخیر خود با اشاره به اینکه این تحقیقات بر روی تنوع زیستی بوده است، افزود: در مقاله اول جمعیت های یک خرچنگ در حوضه های آبریز خزری و در مقاله دیگر خرچنگی از دریای مدیترانه استفاده شد.
دکتر کیخسروی با اشاره به اینکه داده های ژنتیکی، مدل سازی و ریختی هر دو مطالعه برای بررسی تاثیرات یخبندان ها و موانع هیدروگرافی به روی تنوع ژنتیکی و دموگرافی جمعیت های خرچنگ های مورد بررسی قرار گرفته، ادامه داد:  این مطالعات در هر دو منطقه کمک شایانی به ارائه نظریاتی در مورد تاثیرات یخبندان ها به روی موجودات ساکن در زیستگاه های مربوطه می کند.     
وی اظهار داشت:  مقاله نخست که به بررسی تاثیر یخ بندان ها بر روی خرچنگ های آب شیرین در حوزه خزر می پردازد، با ضریب تاثیرگذاری   IF=4.248  در نشریه بین المللی  Journal of Biogeography دارای رتبه Q1  منتشر شده است.
دکتر کیخسروی  با اشاره به اینکه در مقاله دوم تنوع زیستی یک گونه خرچنک که در دریای مدیترانه زندگی می کند، بررسی شد، ادامه داد: نتایج این پژوهش که در بازه زمانی نه ساله و از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۸ طول کشید نیز به صورت مقاله ای  با ضریب تاثیرگذاری   IF=3.221 در نشریه بین المللی BMC Evolutionary Biology دارای رتبه Q1 در نشریات علمی منتشر شده است.
عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری با تاکید بر اینکه پژوهش های صورت گرفته کارهای پایه ای است، خاطرنشان کرد:  بعد از این مرحله و ارزیابی نتایج بدست آمده می توان حتی در خصوص سطح حفاظت از این گونه ها و آینده پراکنش آنها صحبت کرد.

گفتنی است علاقمندان جهت دسترسی به این مقالات می توانند به لینک های زیر مراجعه فرمایند:

Journal of Biogeography

https://doi.org/10.1186/s12862-018-1167-4

عنوان مقاله:

Multiple Pleistocene refugia and repeated phylogeographic breaks in the southern Caspian Sea region: Insights from the freshwater crab Potamon ibericum

BMC Evolutionary Biology

لینک دسترسی به مقاله

https://doi.org/10.1111/jbi.13195

عنوان مقاله:

Parapatric genetic divergence among deep evolutionary lineages in the Mediterranean green crab, Carcinus aestuarii (Brachyura, Portunoidea, Carcinidae), accounts for a sharp phylogeographic break in the Eastern Mediterranean