براساس اعلام متخصصان دانشگاه استنفورد ، دکتر سید ابراهیم قاسمی عضو هیات علمی  پردیس فناوریهای نوین دانشگاه حکیم سبزواری در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر قاسمی عضو هیات علمی گروه علوم مهندسی پردیس فناوریهای نوین دانشگاه حکیم سبزواری است که بر اساس آخرین نتایج اعلام شده توسط دانشگاه استنفورد در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفته است.

گفتنی است فهرست دانشمندان دو درصد برتر، توسط محققان دانشگاه استنفورد با بررسی و ارزیابی استنادات داده‌های پایگاه اسکوپوس ارائه شده و اسامی ۱۶۰ هزار محقق و پژوهشگر در ۲۲ رشته موضوعی و ۱۷۶ حوزه تخصصی بر اساس شاخص‌های استنادی استاندارد طبقه‌بندی شده‌ است.