دکتر احمد فرزانه کرد، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه اظهار داشتند: با پیگیری های صورت گرفته توسط حوزه ی پژوهش دانشگاه، امکان ارائه و فروش کتب الکترونیکی منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه در اپلیکیشن “کتابخوان طاقچه” فراهم شده است.

 “طاقچه” یک کتابخانه ی مجازی عمومی به وسعت یک فروشگاه بزرگ بوده که مطالعه ی نمونه ی کتاب قبل از خرید، اشتراک بریده ای از کتاب با دیگران و حتی هدیه ی کتاب را نیز ممکن ساخته است.

برای مطالعه ی کتاب در “طاقچه”، نیاز به اینترنت نبوده و قیمت خرید کتاب نیز بسیار مناسب می باشد. یکی از نگرانی های صنعت نشر در فضای مجازی، عدم رعایت حقوق ناشر و مولف بوده که این موضوع نیز در “طاقچه” دیده شده است.

دکتر احمد فرزانه اشاره داشتند که سهم ناشر و مولف در “طاقچه” دیده شده و امکان درآمدزایی از طریق آن به طور مطلوب وجود دارد. امید است با کمک ظرفیت به وجود آمده از طریق این قرارداد، شاهد نشر هر چه باکیفیت تر و فراگیرتر کتاب های انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری در سطح کشور باشیم و بتوانیم آثار فاخر اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و به ویژه فعّالین گرانقدر حوزه علوم انسانی که پیشرو در انجام اینگونه فعالیت های پژوهشی هستند، را هرچه بیشتر ارج بنهیم.