معاون عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری از آغاز پروژه محوطه و نمادسازی دانشگاه در محدوده سازمان مرکزی، مجتمع همایش های بین المللی بیهقی و کتابخانه مرکزی این دانشگاه خبر داد.
دکتر شهاب عباس زاده با اعلام این خبر گفت: این پروژه ی عمرانی شامل محوطه و نمادسازی دانشگاه در محدوده سازمان مرکزی، مجتمع همایش های بین المللی بیهقی و کتابخانه مرکزی به مساحت تقریبی ۸۰۰۰ مترمربع است.
وی افزود: درطراحی این پروژه محدوده های گفتمان و بسترهای مجزا (دارای پرسپکتیوهای متنوع و شکسته) جهت ارتقای غنای حسی و کیفیت فضای دانشگاه در راستای خدمت رسانی بهتر به دانشگاهیان در نظر گرفته شده است.