غرفه هوشمند دانشگاه حکیم سبزواری با حضور دکتر غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، دکتر هاشمی و دکتر ایرجی کجوری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم رو نمایی شد.
در طراحی این غرفه، از تکنولوژی روز دنیا استفاده شده و این طراحی متفاوت در قالب یک اختراع به جشنواره ارائه شده است.غرفه بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری در این دوره جشنواره قابلیت ارائه توضیحات دستاوردهای انجمن های علمی دانشگاه را به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه دارا می باشد، که تمامی این نوآوری ها توسط اعضای انجمن های علمی دانشگاه انجام گرفته است.دو دستاورد E-vitrinو هولوگرام هوشمند نیز در این غرفه طراحی شده است.
اسامی دانشجویان تیم اجرایی غرفه دانشگاه حکیم سبزواری در دهمین جشنواره ملی حرکت عبارت است از علی خیابانی مدیر اجرایی غرفه، اقای امیر رضا سعیدی، محمد نادری نسب، سام رفیعی و محسن استیری.
[foogallery id=”2982910″]